đại lý 1xbet

25%

Tối thiểu 1 khách nạp

30%

5 người chơi mới + doanh thu tháng >500$

33%

5 người chơi mới + doanh thu 1000$-9999$

Các mức hoa hồng đại lý nhà cái 1xbet

35%

5 người chơi mới + doanh thu 10000$-30000$

43%

5 người chơi mới + doanh thu 60000$-1200000$

38%

5 người chơi mới + doanh thu 30000$-600000$